Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Nazal Tamponun Sistemik Etkisi
 

Nazal Tamponun Sistemik Etkisi

Erkan M., Kutluhan A., Erhan E., Çankaya H., Aslan T.

Septoplasti uygulanan bir grup hastaya, postoperatif anterior nazal tamponla birlikte tüp yerleştirilmiş ve uygulamanın solunum fonksiyonu üzerine olan etkisi araştrılmıştır. Bu amaçla çalışma grubundaki hastaların kan gazı değerleri, sadece anterior nazal tampon konulan kontrol grubunun değerleri ile karşılaştırılmış ve tüp uygulamasının, tamponun kan gazları üzerine yaptığı olumsuz etkiyi ortadan kaldırdığı sonucuna varılmıştır.

Systemic Effect of Nasal Package

Erkan M., Kutluhan A., Erhan E., Çankaya H., Aslan T.

Intarnasal tube together with anterior nasal package were applied to one group of patients for investigation the effect of this method to respiratory function. For this purpose blood gas samples of the study group were compared to samples of control group which only anterior nasal package was applied to and it is concluded that tube application can remove the negative effect of nasal package on blood gases.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(1)/35-37

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale