Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Kronik Maksiller Sinüzit Tanısında, Direk Film, BT ve Antroskopi Bulgularının Karşılaştırılması
 

Kronik Maksiller Sinüzit Tanısında, Direk Film, BT ve Antroskopi Bulgularının Karşılaştırılması

Erkan M., Aslan T.

Paranasal sinüslerin klasik radyolojik muayenesi, kulak burun boğaz hekimlerinin teşhis amacı ile istedikleri tüm filmlerin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Paranasal sinüslerin radyografik muayeneleri içinde ise oksipitomental görüntü (Water's grafisi) en sık istenenidir. Bu prospektif kilink çalışma, kronik maksiller sinüzitli hastalarda Water's grafisinin değerini kompüterize tomografi (CT) ve antroskopi bulguları ile karşılaştırarak tespit etmek amacı ile yapılmış; CT ve antroskopi bulguları arasında fark bulunmamış. Water's grafisi sonuçları ile CT ve antroskopi bulgularının ise % 64.1 vakada uyumlu olduğu tespit edlmiştir. Kronik maksiller sinüzitten şüphelenen hastalarda antroskopinin rutin bir muayene metodu olarak önerilebileceği, CT'nin ise maliyetinden dolayı operasyon planlanan hastalardan istenmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Comparison of Plain Film, CT and Antroscopy Findings in Diagnosis of Chronic Maxillary Sinusitis

Erkan M., Aslan T.

Conventional radiographic examination of the paranasal sinuses represents approximately 50 percent of all diagnositc imaging studies requested by otolaryngologist (17). Occipitomental Waer's) view is the commonest imaging examination in these radiographic examinations of the paranasal sinuses (8). This prospective clinical study was planned to evaluate the diagnostic value of this view in chronic maxillary sinusitis,, by comparing its radiologic findings with computed tomographic (CT) and antroscopic findings. CT and antroscopy were identical in all patients and Water' view findings were identical with CT and antroscopy in 64.1 % of patients. We concluded that antroscopy might be proposed as a routine examinaton method in patients suspected chronic maxillary sinusitis and because of the effectiveness it is appropriate that CT could be obtained if surgery was planned.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(1)/38-42

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale