Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Dil Kanserlerinde Tedavi Prensipleri
 

Dil Kanserlerinde Tedavi Prensipleri

Gökçel A., Toprak M., Enver Ö., Papila İ., Erişir F., Çağlar R.

1983-1990 yıları arasında CTF KBB Anabilim Dalı'nda dil kanseri tanısıyla tedavi edilen 11 olgu sunulmuştur. Ameliyatı kabul etmeyen olgular bunlara dahil değildir. Tedavi edilen olguların yaşları 22 ile 64 arasında değişmekteydi. Olguların 6 tanesi 10 seneden beri günde bir paket sigara kullanıyordu. 5 tanesi ise hiç sigara kullanmıyordu. 11 olgunun tümünde lezyon dilin 2/3 ön kısmında bulunuyordu. Sağ ile sol kenarlarda dağılım eşit oranda idi. Bu bildiride dil kanserlerinin sıklık, lokalizasyon, histopatoloji, lenfatik yayılım, tedaviler anlatılmıştır.

The Treatment Principles of Tongue Carsinomas

Gökçel A., Toprak M., Enver Ö., Papila İ., Erişir F., Çağlar R.

Presentation of Tongue Carcinomas which were treated at Cerrahpaşa Medical Faculty. ENT department between 1983-1990. The patients who refused the operation are not included. The ages of the cases were between 22 and 64.6 cases of 11 were smorkers. The tumors were on the anterior 2/3 of the tongue in all cases. The distribution of the tumor to the sides were equal. In this report the incidence, localization, lymphatic spread, histopatology and treatment of tongue carcinomas was decribed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(1)/53-56

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale