Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Metastatik Kulak Tümörü (Olgu Bildirimi)
 

Metastatik Kulak Tümörü (Olgu Bildirimi)

Arıbal F., Ökan Y., Güney S.

Akut Mastoidit semptomlarını taklit eden karsinom metastazı oldukça nadir tanı konulabilen bir durumdur. Son yılarda primer tümörlere özel tedavi yöntemlerinin ortaya çıkması kulağın metastatik karsinomlarının erken tanısının önemini arttırmıştır. Makalemizde kranial kemik destrüksiyonu yapmadan, multipl kafa çiftleri tutulumuna neden olan ve ilk olarak akut mastoidite benzeyen bulgularla ortaya çıkan bir karsinom metastazı olgusu sunulmuştur. En azından akustik sinir tutulumu açısından nadir görülen SSS ve periferik sinirleri tutan multipl paraneoplastik sendromlarla benzerliği vurgulanmıştır.

Metastatic Ear Tumor (A Case Report)

Arıbal F., Ökan Y., Güney S.

Metastatic carcinoma which mimic the symptoms of acute mastoiditis is a rarely diagnosable situation. In recent years, development of some special treatment methods for some of the primary tumors, increase the importance of the early diagnose of the metastatic carcinomas of the ear. In our paper, a metastatic carcinoma which causes multiple cranial nerve involvements without any cranial bone destruction and giving the initial symptoms resembling acute mastoiditis, is reported. At least from the aspect of the involvement of the acustic nerve, its resemblance with multiple paraneoplastic syndromes which affect CNS and periferic nerves, which has rarely been reported in the literature before, is emplasized.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(2)/72-74

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale