Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Anterior Nazal Tamponlamanın Burun Florası Üzerine Etkileri
 

Anterior Nazal Tamponlamanın Burun Florası Üzerine Etkileri

Yalçın Ş., Çelik O.

Gerek epistaksis tedavisinde ve gerekse postoperatif burun tamponlamasında, çeşitli materyallerden yapılmış tampon materyali kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan bu tamponlar lokal enfeksiyon, sinüzit, effüzyonlu otitis media, mukozal erozyon, toksik şok sendromu, arteriel hipoksi ve sleep apne gibi birçok komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu çalışmada burun ameliyatı olan 60 hastada nazal flora üzerine anterior nazal tamponlamanın etkileri araştırıldı. Nazal tamponlamanın nazal kavitenin mikrobiyolojik florasında önemli bir farklılık oluşturmadığı saptandı. Flora üzerine tamponlama sırasında ve/veya sonrasında kullanılan antibakteriel ajanların da etkili olmadığı gösterildi.

The Effects of Nasal Packing on Nasal Flora

Yalçın Ş., Çelik O.

The nasal packs which were made of different materials are used both in treatment of epistaxis and also postoperative nasal packin. Wide-spread using of those packing. Wide-spread using of those packs cause many kinds of complications such as local infection, sinusitis, otitis media with effusion, mucosal erosion, toxic shock syndrome, arterial hypoksemia and sleep apnea. In this study, effects of anterior nasal packing on the nasal flora were investigated. It was found that nasal packing didn't causea significant difference of microbiological flora of the nasal cavity. Antibacterial agents which were used during and/or after packing period also were ineffective on nasal flora.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(2)/81-84

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale