Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Baş-Boyun Epidermoid Tümörlerinde Monosit Kemotaksisi
 

Baş-Boyun Epidermoid Tümörlerinde Monosit Kemotaksisi

Sözeri B., Güngör A., Yetgin S., Erdel S.

Baş-boyun bölgesi epidermoid tümörü olan 13 hastada modifiye Boyden-Chamber metodu ile kemoatraktan kazein kullanılarak monosit kemotaktik aktivitesi (MKA) araştırıldı. Kontrol grubunda 7 sağlıklı kişinin kullanıldığı çalışmada monosit kemotaksis ve monotis random migrasyonu tümör hastalarında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) düzeyde düşük bulundu. Kemoztaksis ve random migrasyon tayininde "leading fromt" tekniği kullanıldı.

Monocyte Chemotaxis in Patients with Epidermoid Carcinoma of the Head and Neck

Sözeri B., Güngör A., Yetgin S., Erdel S.

Monocyte chemotactic activity (MCA) was asseyed by a modified Boyden-Chamber method using the chemoattractant Casein. It as found to b impaired in 13 patients with epidermoid tumors of the head and neck. Using 7 healthy subjects as the control group, the depression in both the MCA and the monocyte random migration of patients was found to be statistically significant (p<0.05) by the "leading front" tachnique.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(2)/88-91

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale