Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Çocukluk Çağı Tükürük Bezi Tümörleri
 

Çocukluk Çağı Tükürük Bezi Tümörleri

Kaya S., Ataman M., Ergin T.

Tükürük bezi tümörlerinin % 5'i çocukluk çağında görülür. Çocukluk çağının ilk 2 yılında daha çok benign tümörlere, özellikle vasküler orijinli lezyonlara rastlanır. Başta muoepidermoid karsinom olmak üzre malign tümörler genellikle 10 yaşından sonra görülürler. Malign tümörler erişkinlere nazaran çocukluk çağında daha sık görülmelerine karşın, prognozları daha iyidir.

Salivary Gland Lesions in Children

Kaya S., Ataman M., Ergin T.

Fewer than 5% of all primary salivary gland neoplasms occur in children. The first decade of life and particularly the first two years of life has preponderance of benign neoplasms. Mucoepidermoid carcinoma was the most common malignancy encountered. Observations shown that, in general, salivary gland tumors in children have a relatively benign course.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(2)/92-95

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale