Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Servikal Özofagus Tümörlerinde Jejunal Flep Uygulanımı
 

Servikal Özofagus Tümörlerinde Jejunal Flep Uygulanımı

Özturan D., Kef K., Yüney E., Şahin M., Berder Ö., Özkan C., Yıldırım G.

1991-1993 yılarında SSK Okmeydanı Hastanesi KBB Kliniği'nde 10 servikal özofagus kanserli olgu ameliyat edildi. Parsiyel rezeksiyon sonrası 11 serbest jejunum flebi ile rekonstrüksiyon gerçekleştirildi. Hastalar 10. gün ağızdan beslenmeye başladı. Bir olguda postoperatif 25. gün fistül gelişti. Reimplant uygulandı ancak 5. gün bu flepte total nekroz görüldü. Bunun dışındaki tüm olgularda başarılı sonuç elde edildi (% 90.9). Mikrovasküler teknik ile uygulanan bu ameliyatlar son yıllarda yaygın olarak uygulanmaktadır. Kliniğimizde elde edilen sonuçlar literatürdeki sonuçlarla karşılaştırıldı. Tekniğin kolay olması sonuçların oldukça başarılı olması nedeniyle servikal özofagus ve hipofarenks kanserlerinde rekonstrüksiyonda iyi bir alternatif olarak serbesit jejunum flepleri sunuldu.

Jejunal Flap in Cervical Esophegeal Tumors

Özturan D., Kef K., Yüney E., Şahin M., Berder Ö., Özkan C., Yıldırım G.

Ten patients with cervical esophageal carcinoma were performed in all cases, eleven free jejunal flaps were used for the ENT clinic of SSK Okmeydani Hospital Istanbul, in between the years 1991-1993. After partial resections were performed in all cases, eleven free jejunal flaps were used for the reconstruction. We aimed at proving the hypothesis that partial resection is safe choice in hypopharynx and postcricoid carcinomas.The success rate was assessed as 90.0 %, the failure being due to a fistula that developed on the 25th day eventhough a reimplant was employed total necrosis was observed on the 5th day. All patients were begun to be fed orally on the 10 th day. Due to the fact that the technique is easy to employ it is recommended in cervical esophageal reconstruction.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(2)/100-106

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale