Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » KBB'de Yabancı Cisimler
 

KBB'de Yabancı Cisimler

Kabakkaya Y., Gökçe G., Doğan M.

Kulak-burun-boğaz yabancı cismi ile müracaat eden 350 hastaya müdahale edildi. Müdahaleye bağlı herhangi bir komplikasyon görülmedi. Bir trakeal infarktı, bir özofagus yabancı cismi, bir nazofarinks yabancı cismi önemli bulunarak detaylı anlatıldı. Burun ve nazofarinks yabancı cisimlerinde tek taraflı pis kokulu burun akıntısının tek ve önemli bir bulgu olduğu balıkla içki içmenin orofarinks yabancı cisminde önemli etyolojik faktör olduğu ve Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olmasına rağmen yeterince bilinmediği vurgulandı.

Foreign Bodies in the Ear, Nose and Throat

Kabakkaya Y., Gökçe G., Doğan M.

350 patients with foreign body (fb) of ear, nose and throat have been presented who have been admitted for intervention. No evidence of any complication was seen due to foreign body and technique of intervention. Three cases consisting. a) Endogenous foreign body (fb) due to tracheal einfact b) An nasopharyngeal fb and c) A f.b. in the oesophagus were considered notable and largely evaluated. It has been emphesized that: 1) Unilateral reeky discharge is the only finding of afb of nasal or nasopharyngeal fbs and 2) Alcohol intake with eating fish may play an important aethiological factor in the fbs of orapharynx and. 3) Heimlich maneuver is very important.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(2)/113-117

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale