Servikal Kordoma

Kaptaner S., Kaptanoğlu V., Bayol Ü., Odabaşı O.

Kordoma, embriyojenik notokord artıklarından gelişen nadir bir tümördür. Üç ana grup vardır: 1- Kranial veya sfenooksipital, 2- Vertebral ve 3- Sakrokoksigeal. Kafa kaidesinden gelişen kordomalar, nazofarerenkse doğru büyüyebilirler. Nazofarenks tümörlerinin % 0.2'sini oluştururlar. Erkeklerde dah sıktırlar. Yavaş büyürler ve lokal yayılırlar. Lokal nüks ve introkranial yayılım nedeniyle prognoz kötüdür. Genellikle cerrahi yolla tedavi edilirler. Rodyoterapi ve kemoterapi etkisizdir. Nazofarenkse doğru büyümüş, bir kadın servikal kordoma olgusu ve literatür bilgileri gözden geçirilmiştir.

Cervial Chordoma

Kaptaner S., Kaptanoğlu V., Bayol Ü., Odabaşı O.

Chordomas are rare tumors that arise from remmants of the embryogenic notochord. There are three major groups: 1) Cranial or sphenooccipital, 2) Vertabral, 3) The sacrococcygeal. As chordomas, arising at the base of the skull, grow, they may extend toward the nasopharynx. Chordomas comprise 0.2 percent of nasopharyngeal tumors They are more common in men. They are slow growing and locally invasive. The prognosis is poor. Death is usually due to local recurrence and intracranial extension. They are usually treated surgically. Radiotherapy and chemotherapy have been of little value. A case of cervical chordoma, in a woman, extended toward the nosphorynx is presented and the literature about the tumor is reviewed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(2)/121-122

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale