Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Timpanik Membran Perforasyonlarının Kapanmasında Sodyum Hyaluronatın Etkisi
 

Timpanik Membran Perforasyonlarının Kapanmasında Sodyum Hyaluronatın Etkisi

Ural T., Demirci M., Karapıçak M., Gündoğdu C., Öztürk A.

Yüksek molekül ağırlıklı, ekstraselüler bir polisakkarid olan sodyum hyaluronatın (healon®), timpanik membran perforasyonlarının iyileşme sürecinin süre ve kalitesindeki etkisi kontrol grubuyla karşılaştırmalı olarak araştırıldı. 21 Guinea domuzunun, bilateral timpanik membranları deneysel olarak perfore edildi. 14 hayvanda sodyum hyaluronat sol timpanik membrana her gün sağ timpanik membrana ise günaşırı olmak üzere 10 gün süreyle kullanıldı. Bilateral perforasyonlu 7 hayvana hiçbir tedavi uygulanmadı. Sonuçta sodium hyaluronat ile timpanik membran kapanma sürelerinin kısaltılabileceği ve üç aylık tedaviyi takiben otomikroskopik ve histopatolojik değerlendirmeler ile timpanik membranların kontrol grubundakilere göre normale yakın gözüktüğü tespit edildi.

The Influence of Sodium Hyaluronate on the Closure of Tympanic Membrane Perforations

Ural T., Demirci M., Karapıçak M., Gündoğdu C., Öztürk A.

The influence of sodium hyaluronate (healon®) which is an extracellular weight, on the time and quality of healing process of tympanic membrane perforations was investigated comparatively with a control group. Bilaterally tympanic membranes of 21 Guinea-pigs were perforated experimentally. Sodium hyaluronate was applied daily to the left side tympanic membranes and every other days to the right sides for a 10-day period in 14 animals. No treatment was applied to 7 animals with bilateraly perforated tympanic membranes. It appeared that the closure time of tympanic membrane perforations could be shortened with sodium hyaluronate applications and after 3 months the appearances of tympanic membranes were more likely normal than controls with respect to automicroscopic and histopathologic evaluations.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(3)/132-134

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale