Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Gürültüye Bağlı Olarak Gelişen İşitme Kayıplarında Yüksek Basınçlı Oksijen Tedavisinin Yeri
 

Gürültüye Bağlı Olarak Gelişen İşitme Kayıplarında Yüksek Basınçlı Oksijen Tedavisinin Yeri

Aktaş D., Özkaptan Y., Muş N., Ildız F.

Akut ve kronik akut travmaya bağlı olarak meydana gelen iç kulak tipi işitme kayıplı 15 olguya yüksek basınçlı oksijen tedavisi uygulandı. Akut akustik travmaya bağlı olarak yeni oluşmuş yüksek tonlarda sensörinöral işitme kaybı olan 5 olguda yüksek basınçlı oksijen tedavisi uygulamasıyla başarı elde edildi. Kronik akustik travmaya bağlı olarak gelişen işitme kayıplı 5 olguda ise fonksiyonel açıdan hiçbir başarı elde edilemezken, olguların 3’ünde tinnitus yakınmalarında azalma gözlendi. Gerek az sayıdaki olgu serimiz ve gerekse literatürdeki benzer çalışmalardan elde edilen sonuçlara dayanarak, yüksek basınçlı oksijen tedavisinin akut akustik travmalı olgularda tedaviye erken başlanıldığı durumda başarılı olduğu, kronik gürültüye bağlı olarak gelişen işitme kayıplarında ise etkili olmadığı, ancak esas pozitif etkinin kulak çınlamaları üzerine yoğunlaştığı söylenebilir.

Hyperbaric Oxygen Therapy in Noise-Induced Hearing Losses

Aktaş D., Özkaptan Y., Muş N., Ildız F.

10 cases with inner-ear hearing loss due to acute and chronic acoustic trauma were treated with hyperbaric oxygen therapy. In 5 cases with sensorineural hearing loss at high tones due to acute acoustic trauma, hyperbaric oxygen therapy gave successful results. While no functional improvement was obtained in 5 cases with hearing loss due to chronic acoustic trauma, 3 of these revealed a decrease in tinnitus subjectively. Considering our series, although small in number of cases, and the results of similar studies in the literature, we conclude that hyperbaric oxygen therapy is successful in cases with acute acoustic trauma when treatment is started early and not effective in chronic noise-induced hearing losses. However that main positive effect is directed towards tinnitus.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(3)/135-138

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale