Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Efüzyonlu Otitis Mediada Efüzyonun İmmünokimyasal Değerlendirmesi ve Etyolojik Nedenlere Yaklaşım
 

Efüzyonlu Otitis Mediada Efüzyonun İmmünokimyasal Değerlendirmesi ve Etyolojik Nedenlere Yaklaşım

Candan H., Poyrazoğlu E., Özcan A., Güngör A., Özkaradaş H., Erol H.İ.

Efüzyonlu otitis media (EOM) etyolojisi hakkında pek çok teoriler öne sürülmüş orta kulağın enflamatuar bir procesidir. Allerji öne sürülen etkenlerin biri olmasına karşın bu teoriyi destekleyebilecek kesin bir kanıt da bulunamamıştır. Bu çalışmada EOM’lı 36 kulaktan sağlanan sıvılar immunokimyasal olarak değerlendirildi. İmmun globulin A ve G’de serum konsantrasyonlarına göre daha anlamlı artış saptanırken, immun globulin E’nin artmayışı bizi EOM oluşumunda allerjiden çok bakteri ve virusların etkin olduğu görüşüne yöneltti.

An Approach to the Etiological Factors and Immunochemical Evaluation of the Effusion in Otitis Media with Effusion

Candan H., Poyrazoğlu E., Özcan A., Güngör A., Özkaradaş H., Erol H.İ.

Otitis media with effusion is an entity which many theories have been put forward as its cause. Though allergy is one of these postulated factors, no exact evidence proving this theory has been found up to date. In this study the aspirates of 36 ears with OME were evaluated immunochemically. Significant elevation of immune globulines A and G, and no significant change in immun globuline E when compared to their serum levels led us to believe that bacteria and viruses are more effective in the etiology of OME than allergy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(3)/139-141

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale