Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Maksiller Sinüsün Pantomografik Anatomisi
 

Maksiller Sinüsün Pantomografik Anatomisi

Kahramanyol M., Muş N., Oruç S., Dereköy S.

Kurşun rakam ve levhalarla işaretlenmiş bir kafatası iskeletinin Caldwell, Waters ve Lateral grafileri çekildi. Bu görüntüler panoramik sinüs grafisiyle karşılaştırıldı. Paronamik radyografi maksiller sinüsün piramidal yapısını ve arka duvarını en iyi şekilde ortaya koyan yöntemdi. Maksiller sinüsün arka duvarı, pantogramda lateral duvar olarak belirtmekteydi. Foramen ovale-spinosum, crista galli, mastoid hücreler tegmen timpani ve infraorbital foramen gibi önemli yapılar da aynı grafide görülebilmekteydi.

Panoramic Roentgen Anatomy of the Maxillary Sinus

Kahramanyol M., Muş N., Oruç S., Dereköy S.

Caldwell, Waters and Lateral radiographies of a dried skull marked with lead figures and plates were obtained. These views were compared with the panoramic radiograph performed by sinus projection program. Panoramic radiography was the best view which showed the pyramidal structure and the posterior wall of the maxillary sinus. The posterior wall appeared as a lateral wall of the sinus on the pantomogram. Foramen ovale/spinosum, crista galli, mastoid cells, tegmen tympani and infraorbital foramen were also seen on the same graphy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(3)/146-149

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale