Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Allerjik Rinit Tanısında Histositopatolojik Yöntemlerin yeri
 

Allerjik Rinit Tanısında Histositopatolojik Yöntemlerin yeri

Kabakçı R.M., Olgun L., Gültekin G., Güler G., Postacı H.

1989-1990 yılları arasında SSK Buca Hastanesi KBB polikliniğine başvuran hastalar arasından rastgele seçilen 104’ü kadın (yaş ortalaması 34), 22’si erkek (yaş ortalaması 33) olmak üzere toplam 126 allerjik rinitli hasta üzerinde çalışılmıştır. Bu hastalardan her biri bir nazal kaviteden olmak üzere iki adet nazal smear ve alt konka ön ucundan punch biyopsi alınmış ve allerjik rinitlerde tanıya yönelik birer yöntem olarak nazal smear ve punch biyopsinin değeri histositopatolojik değerlendirme sonuçları karşılaştırılarak tartışılmıştır.

The Value of Histocytopathological Methods in Diagnosis of Allergic Rhinitis

Kabakçı R.M., Olgun L., Gültekin G., Güler G., Postacı H.

In this study 104 women (median age was 34) and 22 men (median age was 33) with allergic rhinitis who applied to ENT out-patient clinic of SSK Buca Hospital between 1989-1990, were investigated. Goblet cells and eosinophils on the nasal smears obtained from each nasal cavities of the patients, were searched by using cytopathological methods. Besides, punch biopsies from one of the inferior turbinates of each patient were histopathologically examined. The results of these two methods were compared and their values in the diagnosis of allergic rhinitis were discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(3)/156-158

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale