Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Baş-Boyun Tümörlerinde Karsinoembriyonik Antijen Seviyelerinin Diagnostik ve Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi
 

Baş-Boyun Tümörlerinde Karsinoembriyonik Antijen Seviyelerinin Diagnostik ve Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi

Özşahinoğlu C., Soylu L., Türeli Ö., Paydaş S., Seyrek E.

Baş-boyun bölgesinde malign tümör saptanan 29 olgunun oluşturduğu hasta grubu ile aynı bölgede benign tümör veya enfeksiyon tanısı konan 15 olgunun oluşturduğu kontrol grubunda tümör belirleyicisi olarak karsinoembriyonik antijenin (KEA) serum düzeyleri araştırıldı ve hasta grubunda KEA seviyesi kontrol grubuna göre istatistiki olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Ayrıca hasta grubunda tedavi öncesi ve sonrasında elde edilen değerler istatistiki olarak anlamlı derecede farklı bulundu. Ancak hasta grubunda tümörün evresi ile KEA seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Diagnostic and Prognostic Value of Carcinoembryonic Antigen in Malignant Tumors of the Head and Neck

Özşahinoğlu C., Soylu L., Türeli Ö., Paydaş S., Seyrek E.

In this study, serum levels of carcinoembryonic antigen (CEA) are determined in 29 head and neck cancer patients before and after treatment, and results are compared with 15 control patients The mean value of CEA was significantly higher in head and neck cancer patients that in control patients. Also, post-therapy mean value of CEA was significantly lower than pre-treatment mean value. There was no correlation between tumor stage and CEA levels.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(3)/162-166

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale