Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Tiroid Nodüllerinde Tanı Yöntemleri
 

Tiroid Nodüllerinde Tanı Yöntemleri

Saydam L.

Tiroid nodülleri KBB kliniklerinde baş-boyun muayeneleri esnasında nadir olmayarak karşılaşılan lezyonlardır. Klinik muayene ile tespit edilemeyen ancak diğer muayene yöntemleri ya da otopsilerde tespit edilen tiroid nodüllerinin genel popülasyon içindeki oranı da azımsanmayacak ölçüdedir. Tiroid nodüllerinin gelişimi üzerinde aralarında radyasyonun da olduğu bir dizi faktör etki etmektedir. Bu faktörler literatür bilgileri eşliğinde gözden geçirilmiştir. Tanıda çeşitli radyolojik tetkiklerin yanı sıra ince iğne aspirasyon biyopsisi de yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntemler birbirleri ile karşılaştırıldıklarında ince iğne aspirasyon biyopsisi yüksek tanı koydurma yüzdesi, direkt hücresel tanıya götürebilmesi, benign-malign ayırımını yaptırabilmesi ve hemen hemen hiç ciddi komplikasyonunun olmaması nedeniyle tiroid nodüllerinin tanısında seçkin bir yer kazanmıştır.

Diagnostic Approaches in Thyroid Nodules

Saydam L.

Thyroid nodules are not infrequent lesions encountered during the routine clinical head and neck examinations. Beside this fact, laboratory investigations and autopsies have revealed many clinically undetectable thyroid nodules. The development of thyroid nodules and effect of certain factors over this processare reviewed. Different imaging techniques and fine needle aspiration biopsy are most commonly used tools to evaluate the thyroid nodules. Imaging techniques have certain limitations besidle their advantages. Fine needle aspiration biopsy, because of its simplicity, diagnostic accuracy and cost effectivity has become a primary investigation method to evaluate the thyroid pathology.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(3)/167-172

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale