Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Larenkste Tonsiller Kist
 

Larenkste Tonsiller Kist

Erpek G., Üstün H.

43 yaşında erkek hasta 6 aydır süren ses kısıklığı ve boğazında yabancı cisim hissi yakınmalarıyla hastanemize başvurdu. Süspansiyon laringoskopiyle mikroskop altında epiglot lingual yüzündeki kist eksize edildi. Materyalin histopatolojik incelemesinde tonsiller kist tanısı kondu. Ender görülmesi nedeniyle tonsiller kist vakası takdim edildi ve larengeal kistler literatür eşliğinde gözden geçilirdi.

Tonsiller Cyst on the Larynx

Erpek G., Üstün H.

A 43-year-old male patient was referred with a 6 manth history of hoarseness and local foreign body sensation. The cyst on the lingual surface of epiglot was excised under suspension laryngoscopy. On histopathologic examination, tonsillar cyst diagnosis was made. This rare entity was reported and laryngeal cysts were reviewed under the light of literrature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(3)/173-175

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale