Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Serbest Jejunum Transferlerinde Monitörizasyon
 

Serbest Jejunum Transferlerinde Monitörizasyon

Özturan D., Kef K., Yüney E., Şahin M.

SSK Okmeydanı Hastanesi KBB kliniğinde 1991-1992 yıllarında on üç olguda serbest jejunum flepi kullanıldı.Serbest jejunum flebi 3 olguda ağız içinde, bir olguda orofarenkste, diğer olgularda farengoözofageal komponent olarak kullanıldı. Mikrovasküler cerrahide ameliyat sonrası flebin takibi önemlidir. Perfüzyonu gösteren bir monitörisazyon hayati önemi sahiptir. Bu amaçla kullanılan direkt ve indirekt takip metotları vardır. 1985 yılında iki defa Katsaros ve ark. küçük bir jejusum segmentini boyun cildi dışına çıkararak monitör olarak kullanmışlardır. 1989’da Urken ve arkadaşları mukozal yüzeyi dışarı çevirerek kullanmışlardır. SSK Okmeydanı Hastanesi KBB kliniğinde küçük barsak segmenti eksteriorize edilerek monitör olarak kullanıldı. Urken ve arkadaşlarının tekniğinden farklı olarak antimezenterik insizyon hattı ve her iki uç barsak çevrildikten sonra yeniden sütüre edildi.

Monitoring Free Vascularised Jejunum Grafts

Özturan D., Kef K., Yüney E., Şahin M.

Thirteen patients underwent reconstruction using a free jeunal interposition graft at the Okmeydanı Hospital from 1991 through 1992. The role of postoperative flap monitoring is important in microvasculer surgery. He flaps can be monitored in several ways. The method which we have used involves a dissection of the free jejunal transplant into two parts. The small segment was used for monitoring. In 1985 Katsaros et al were first to exteriorize a small segment of jejunum completely for monitoring. Urken at all have used this technique by opening antimesenteric border to expose the mucosal surface and stapling proximal and distal ends. We have modified this technique by stapling all borders of the jejunum.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(3)/179-182

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale