Dudak Kanserleri

Özturan D., Kef K., Yıldırım G., Işıksaçan V., Eker L.

1987-1992 yılları arasında SSK Okmeydanı Hastanesi KBB Kliniği’ne başvurup tedavileri yapılan 1’i üst dudak 16’sı alt dudakta lokalize 17 dudak kanserli olgu incelenip değerlendirilmiştir. Parsiyel dudak rezeksiyonu yapılan olgularda, orta hattı geçmemiş olan lezyonlarda Unilateral Suprahyoid diseksiyon (SSHD), orta hattı geçmiş olanlarda bilateral SHD, palpabl lenf nodu saptananlarda doğrudan Radikal Boyun Diseksiyonu (RBD) uygulanımıştır. Dudak rekonstrüksiyonunda çoğunlukla Bernard Plastiği (6.18), ayrıca Estlander ve Abbe (6.18) flepleri de kullanılmıştır.

Lip Carcinomas

Özturan D., Kef K., Yıldırım G., Işıksaçan V., Eker L.

Sixteen patients with lip carcinoma who consulted to and were cured at the ENT department of SSK Okmeydanı Hospital between 1987-1992 were evaluated. One of the cases was an upper lip carcinoma and the other sixteen were lower lip carcinoma. While performing the partial lip resection the unilateral suprahyoid dissection (SHD) was added to the lesions which have passed the midline and radical neck dissection was added to the lesions which palpable lymph nodes were found. Usually Bernadr’s Plactic and less commonly Abbe-Estlander Flaps were used for reconstruction of the lip.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(3)/183-187

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale