Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Pleommorfik Adenomda İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Tanısal Değeri
 

Pleommorfik Adenomda İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Tanısal Değeri

Özşahinoğlu C., Soylu L., Ersöz C., Coşar E.F.

Tükürük bezlerinde kitlelerde terapötik yaklaşım çoğunlukla cerrahi ile sınırlı ise de, bu lezyonlara uygulanacak ince iğne aspirasyon sitolojisi, ameliyat öncesinde cerraha, yapacağı cerrahi girişimi detaylı olarak planlama ve gerekiyorsa diğer tanı yöntemlerini kullanma olanağı vermektedir. İnce iğne aspirason sitolojisinin diğer avantajları kolay uygulanabilir olması, hasta tarafından iyi tolere edilmesi, hızlı, güvenilir, ucuz bir yöntem olmasıdır. Pleomorfik adenomlar sitolojik olarak tanı güçlüğü göstermeyen lezyonlardır. Bu çalışmada on bir pleomorfik adenom olgusunun ince iğne aspirasyon sitolojisi sonuçları sunulmuştur.

Diagnostic Value of Fine Needle Aspiration Cytology in Pleomorphic Adenoma of the Salivary Gland

Özşahinoğlu C., Soylu L., Ersöz C., Coşar E.F.

Surgery is a diagnostic and therapeutic procedure for the salivary gland masses. However, fine needle aspiration cytology helps the surgeon in phanning the operation and/or further diagnostic methods. Fine needle aspiration cytology is an easy, highly reliable, fast diagnostic procedure and is very well tolerated by the patient. The diagnosis of pleomorphic adenoma by means of fine needle aspiration is not difficult. In this study, we present and discus the fine needle aspiration of 11 pleomorphic adenoma cases diagnosed cytologically and confirmed histopathologically.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(3)/188-191

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale