Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Histaminin Tavşan Orta Kulak Mukozasındaki Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi
 

Histaminin Tavşan Orta Kulak Mukozasındaki Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi

Erpek G., Üstün H.

Bu çalışmada, önemli bir inflamatuar medyatör olan histaminin orta kulak mukozasında oluşturduğu değişiklikleri gözlemek amacıyla bir hayvan deneyi modeli oluşturuldu. Bu amaçla intratimpanik histamin uygulanan grupta orta kulak mukozasında vazodilatasyon ve submukozal ödem gözlendi. Önceden antihistaminik verilen grupta bu etkilerin kısmen bloke olduğu saptandı. Sonuç olarak orta kulakta immun cevap sırasında ortaya çıkan histaminin effüzyonlu otitis media (EOM)'da görülen submukozal ödem ve effüzyon oluşumunda katkıda bulunduğu gösterildi.

Histopathological Evaluation of the Effects of Histamine on the Rabbit Middle Ear Mucosa

Erpek G., Üstün H.

In this study, an experimental model was established to observe the effects of histamine as an inflammatory mediator on the rabbit middle ear mucosa. For this purpose, histamine was injected into tympanic cavity and vasodilatation and submucosal edema were observed. Pretreatment with antihistamines caused a marked reduction in histamine-induced changes. As a result, it is suggested that histamine released during imune responses in the middle ear may contribute to the formation of effusion and submucosal edema as observed in otitis media with effusion (OME).

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(4)/200-203

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale