Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Periferik Fasial Paralizili Hastaların Prognastik Değerlendirmesinde Güvenilir Bir Yöntem: Elektronöronografi
 

Periferik Fasial Paralizili Hastaların Prognastik Değerlendirmesinde Güvenilir Bir Yöntem: Elektronöronografi

Akyıldız N., Özgirgin N., Uslu S.

Elektronöronografi fasial paralizinin prognostik değerlendirmesinde son yılarda yaygın olarak kullanılan bir elektrofizyolojik araştırma yöntemidir. Elektriksel stimülasyon sonucu fasial kasların kasılma amplitüdlerini ve latansını parametre olarak kullanır. Sağlam ve paralizili taraf bulgularının birbirleri ile kıyaslaması sonucu elde edilen değerler paralizinin prognozunu gösterir. Periferik fasial paralizili 29 olgunun ilk araştırma sonuçları baz alınarak hastalar belirli periyodlarla takip edilmiştir. Ardarda yapılan testlerle kötü prognoz gösteren hastalar cerrahi tedaviye alınmışladır. Çalışmamızda elektronöronografinin uygulanma tekniği üzerinde durulmuş ve test parametreleri istatistiksel olarak birbirleri ile kayıslanmıştır.

A Reliable Method in Prognostic Evaluation of Peripheric Facial Nerve Paralysis: Electroneurography

Akyıldız N., Özgirgin N., Uslu S.

Electroneurograpy is widely used in detecting the prognosis of facial nerve paralysis.The parameters used in evaluation are the latencies and the amplitudes developed by contraction of facial muscles after the electrical stimulation of the facial nerve. The prognosis is determined by comparing the vaules of paralyzed and intact sides of the face. 29 patients with peripheric facial nerve paralysis were evaluated by electroneurography and followed as taking care the initial values that were obtained during their first admission to the hospitals. The ones showing poor prognoses by these tests were managed surgically. The test techniques and statistical analysis of test parameters are discussed in the report.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(4)/204-207

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale