Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Nazal Hemanjioperisitoma
 

Nazal Hemanjioperisitoma

Özturan O., Özsoy F.

Hemanjioperisitoma, kapillerleri çevreleyen perisitlerden orijin alan bir tümördür. Vücudun bütün organlarında görülmesine rağmen, vakaların % 25'i baş-boyun bölgesinde meydana gelir. Otolarengolojide en sık rastlanan kısım nazal bölgedir. Genil lokal eksizyon esas tedavidir, radyoterapi ve kemoterapi bazı durumlarda gereklidir. Geç rekürrensler olabileceğinden, hayat boyu takip bir kuraldır. İlgili literatürle birlikte nazal yerleşimli bir hemanjioperisitoma olgusu sunuldu.

Nasal Hemangioperistoma

Özturan O., Özsoy F.

Hemangiopericytoma is a tumor, deriving from the pericytes which surround the capillaries. Although It may be seen in every part of the body, in 25% of the cases the neoplasm is in the head and neck region. Sinonasal area is the most common place we encounter in our field. Surgery, that is wide local excision is the primary treatment, additional therapies, such as radiotherapy and chemotherapy is necessary for certain tumors. Since late recurrences may happen, a life long follow-up is a rule. A case of sinonasal hemangiopericytoma is presented with the current relevant literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(4)/218-220

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale