Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Sfenoid Sinüs Mukoseli
 

Sfenoid Sinüs Mukoseli

Önerci M., Sennaroğlu L., Ünal Ö.F.

Sfenoid sinüs mukoseli çok nadir görülen bir olaydır. Oluşumu için öngörülen pek çok mekanizma vardır. Çevresindeki önemli oluşumlara yaptığı bası ile çok değişik semptomlarla kendisini gösterebilir. Tanısında öykü, direkt grafiler, CT ve MRI kullanılabilir. Tedavisi için tanımlanan pek çok yöntem vardır. Bunlar arasında yer alan endoskopik sinüs cerrahisi daha az invaziv olması, lokal anestezi altında yapılabilmesi, takip kolaylığı, komplikasyon azlığı gibi pek çok nedenle diğerlerine üstünlük sağlamaktadır. Bu vaka takdiminde sfenoid sinüs mukoseli olan bir hastamızda izlediğimiz teşhis ve tedavi metodları tartışılmaktadır.

Mucocele of the Sphenoid Sinus

Önerci M., Sennaroğlu L., Ünal Ö.F.

Sphenoid sinus mucocele is a rare condition. There are different suggested causes of this pathology; and it shows itself with different symptoms due to the pressure ti exerts on the important structures around sphenoid sinus. For the diagnosis, history of the patient, X-ray of the skull, CT and MRI are helpful. There are many different techniques described for the surgical treatment of the pathology. Among all those the endoscopic sinus surgery is unique for being the least invasive of them, also it could be performed under local anesthesia, and it has much less complications them the others. In the following case report, we tried to show the methods for diagnosis and treatment of one of our patients with a sphenoid sinus mucocele.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(4)/228-230

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale