Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Baş-Boyun Kanserlerinde İndüksiyon Kemoterapisi ve Radyoterapi
 

Baş-Boyun Kanserlerinde İndüksiyon Kemoterapisi ve Radyoterapi

Uzel Ö., Turkan S., Özşahin M., Beşe N., Okkan S.

Haziran 1989 - Eylül 1992 arasında 35 lokal ve/veya bölgesel ilerlemiş 35 baş-boyun kanseri olgusu 2 kür sisplatin ve florourasil kombinasyonu ve radyoterapi ile tedavi edilmiştir. İndüksiyon kemoterapisi sonunda % 57 oranında yanıt elde edilmiş olup (5 tam, % kısmi yanıt), bu oran radyoterapi tamamlandıktan sonra % 97'ye yükselmiştir (26 tam, 8 kısmi yanıt). Kemoterapiye yanıt verenlerde 2 yıl hastalıksız sağkalım % 73 iken, yanıt alınmayanlarda % 22.5'dir (p=0.0028). Nazofarenks karsinomlu 21 olgu diğerlerine göre daha iyi sağkalıma sahiptir. % 60.9 - % 28.6 (p=0.018). Tüm olgularda hastalıksız sağkalım ve lokal kontrol oranları sırası ile % 46.7 ve % 66.8'dir.

Induction Chemotherapy and Radiotherapy in the Head and Neck Cancer

Uzel Ö., Turkan S., Özşahin M., Beşe N., Okkan S.

Between June 1989 and September 1992, 35 local and/or regionally advanced Head and Neck cancer were treated with 2 courses of cisplatinum and 5-fluorouracil combination chemotherapy and radiotherapy. 57 % total response rate (5 complete, 15 partial response) was achieved following induction chemotherapy, the same rate increased to 97 % at the completion of radiotherapy. 2 year disease free survival (DFS) was much better in responders to chemotherapy than in nonresponders (73.5 % vs. 22.5 %, p=0.0028). 21 patients with nasopharyngeal carcinoma also had a better 2 year DFS (60.9 % vs. 28.6 %, p=0.018). Two year DFS and local control rates were 46.7 % and 66.8 % rspectively for all patients.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(4)/231-236

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale