Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Servikal Lenfadenopatilerin Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi
 

Servikal Lenfadenopatilerin Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi

Demirel M.

10'u inflamatuar, 12'si neoplastik lenf nodu büyümesine ait servikal kitlesi olan 22 hasta rutin laboratuvar yöntemleri ve bilgisayarlı tomografi (CT) ile tetkik edilerek elde edilen bulgular histopatolojik sonuçlarla karşılaştırlmıştır. CT'nin 20 (% 90.9) hastada benign-malign ayırımını doğru olarak yaptığı tespit edilmiş ve servikal lenf nodlarının incelenmesinde tercih edilmesi gereken radyolojik metod olduğu sonucuna varılmıştır.

Computed Tomography in Evaluating Cervical Lymphadenopathies

Demirel M.

22 patients, 10 of them with inflammatory and 12 of them with neoplastic lymph node enlargement as a cervical mass was investigated by computed tomography (CT). The results of CT and other laboratory findings compared with were histopathological results. By CT, we correctly separated benign lymphadenopathies from malignant ones in 20 (% 90.9) patients. We conclude that, CT is the best choice, among the other radiological methods in patients with cervical lymphadenopathies.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(4)/237-239

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale