Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1993 » Paraganglioma (Carotid Body Tümörü)
 

Paraganglioma (Carotid Body Tümörü)

Cingi E., Keçik C., Erkuş S., Cingi C., Mutlu M.

Carotid body tümörü (CBT) selim bir nonkromafin paragangliomadır. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği'nde beş CBT olgusu teşhis ve tedavi edilmiştir. Dört olgu hiçbir damarsal hasar vermeden, bir olgu ise a. karotis kommunis rezeksiyonu ile opere edilmişlerdir: Olguların ikisi erkek, üçü kadın olup yaş ortalaması 37.5'dir. Mekalemizde bu nadir tümörlü beş olgu tebliğ edilmiş ve bu konudaki son literatür gözden geçirilmiştir.

Paraganglioma (Carotid Body Tumor)

Cingi E., Keçik C., Erkuş S., Cingi C., Mutlu M.

Carotid body tumor is a benign non chromaffin paraganglioma. Five Cases of this tumor were diagnosed and treated in Anadolu University Medical Faculty, ENT department. Four cases were operated without any vascular damage. A Carotis communnis was resected only in one case. The cases were two male and three female and the average age was 37.5. In this report five cases of this rare tumor were introduced and the recent literature was discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 31(4)/245-248

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale