Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Maksiller Sinüs Agenezisi (Vaka Takdimi)
 

Maksiller Sinüs Agenezisi (Vaka Takdimi)

Erkan M., Erhan E., Cüreoğlu S.

Bu makalede, bir maksiller sinüs agenezisi vakası sunulmuş ve ilgili literatür gözden geçirilmiştir. Eğer x-ray filmlerinde tedaviye dirençli tek taraflı opasitelere rastlanırsa maksiller sinüs tümörleri düşünüleceği gibi maksiller sinüs agenezileri de düşünülmelidir.

Maxillary Sinus Agenesis (Report of a Case)

Erkan M., Erhan E., Cüreoğlu S.

In this article, a case of maxillary sinus agenisis has been presented and relevant literature reviewed. If a unilateral opacified maxillary antrum refractory to medical treatment is seen on x-ray film, agenesis of maxillary sinus also should be thought as well as sinus tumor.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(1)/13-14

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale