Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Sürekli Allerjik Rinit'te Ev Tozu Keneleri ile Yapılan İmmünoterapinin Klinik Sonuçları
 

Sürekli Allerjik Rinit'te Ev Tozu Keneleri ile Yapılan İmmünoterapinin Klinik Sonuçları

Çanakçıoğlu S., Küçük İ.

Ev tozu keneleri ile yapılan 6 aylık, 30 hastalık immünoterapide, klinik semptom ve muayene bulgularında iyileşme tespit edilmiştir (p>0.05). Cilt testleri sonuçlarında ise reaksiyonlarda istatistiksel anlamlılık taşıyan azalma bulunmuştur (p<0.05).

Clinical Results of Immunotherapy with House Dust Mites

Çanakçıoğlu S., Küçük İ.

After the six months cure clincal symtom and examination results were terated by immunotherapy of thirty patients; with house dust mites (p<0.05). we found significantly decreasis of the skin test reaction results (p<0.05).

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(1)/15-20

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale