Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Malign Fibröz Histiostoma
 

Malign Fibröz Histiostoma

Işıksaçan V., Cambazoğlu E.E., Eker L.

Yumuşak doku sarkomları arasındaki sayılan malign fibröz histiositoma histopatolojik olarak beş gruba ayrılır. En sık striform-pleomorfik tip görülür. Tedavisi radikal cerrahi rezeksiyondur. Biz, parotis derin lobu, submandibüler bölge ve kulak sayvanında malign fibröz histiositoma teşhisi koyduğumuz üç olguyu tartıştık. Bu olguların tedavi sonrası takiplerinde nükse rastlamadık.

Malignant Fibrous Histiocytoma

Işıksaçan V., Cambazoğlu E.E., Eker L.

Malignant fibrous histiocytoma is a common type of sarcoma. It is divided into five histopathologic subgroups. The most common seen is the storiform-pleomorphic type. The main therapy is radial surgical disection. We discussed three cases with the diagnosis of malignant fibrous histocytoma in the deep parotid gland, the submandibuler region and the auricle. Any recurrence has not been seen after their teratment.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(1)/21-23

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale