Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Kronik Sinüzitte TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) Tedavisinin Yeri
 

Kronik Sinüzitte TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) Tedavisinin Yeri

Ağırdır B.V., Özçağlar H.Ü., Bütün B., Önol H., Yılmaz S., Dinç O.

Subjektif tinnitus üzerinde TENS tedavisinin etkisini araştırırken, TENS'in kronik sinüzitler üzerinde görülen olumlu etkisi nedeniyle 1991-1993 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB polikliniğine kronik sinüzitis yakınmaları (bilhassa kronik maksiller sinüzitis) ile gelen olgularda bir çalışma yapılmıştır. 43 kişilik kronik sinüzitli bir olgu grubuna (Grup 1) TENS tedavisi 15 gün süreyle uygulanmış, 29 olguda (% 67) klinik ve radyolojik olarak başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu sonuçlar, yine kliniğimizde kronik sinüzitte (maksiller) nazoantral ventilasyon tüpü uyguladığımız, 36 olgudan (Grup 2) 28'inde (% 78) başarılı sonuçlar aldığımız diğer bir grup ile mukayese edilmişlerdir. İki grubun başarı oranları arasındaki fark istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur (p>0.05). Cerrahi bir yönteme başvurmadan kronik sinüzitlerde TENS tedavisi ile düzelmeler görülmesi, ceerrahi yöntemlere göre avantajlı bir tedavi olarak düşünülmesi de dahil cerrahinin uygulanamadığı durumlarda, ameliyat fobisi olan olgularda, uzun süreli medikasyondan yanıt alınamayan durumlarda tavsiye edilebilir bir metod olarak düşünülmüştür.

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) Treatment in Chronic Sinusitis

Ağırdır B.V., Özçağlar H.Ü., Bütün B., Önol H., Yılmaz S., Dinç O.

While TENS has been essayed over Subjective Tinnitus, a survey has also been helid in University of Ankdeniz, Medicina School, ENT Dept. commenced in 1991 involving cases apperared with CS comlaints (esp. CMS) in order to verify the confidence of TENS is CS. K43 individuals with CS (Group 1), have undergone TENS treatment for 15 days. Of those individuals, 29 have proven success clinically and radiologically (67 %). The result has been compared with other 36 (Group 2) who were administered nazoantral ventilation tube and whoinput 78% success (28 cases). Both results have also been appraised and the outcome of the success of the groups have been suggested to be irrational (p>0.05). As should TENS not be verified to be an alternative to aggressive surgical attemps for the treatment of CS, it, very well, may replace surgery itself aspects no pratical solution or when or if a particular case happens to oppose being operated or with the cases which do not reply long term medication.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(1)/24-32

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale