Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Palatal Myoklonusta Kulak Zarı Hareketinin Kaydedilmesi
 

Palatal Myoklonusta Kulak Zarı Hareketinin Kaydedilmesi

Ceryan K., Sütay S., Altunay C., Kırkım G.

Palatal myoklonus damak adalelerinin ritmik, istemsiz kasılmaları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan otoljik semptomlarla karakterize nadir görülen bir kilink antitedir. Etyolojisi açık değildir, tedavi yöntemleri tartışmalıdır. Tanıda klinik ve nörolojik muayenenin yanısıra impedansmetrik çalışmaların önemi üzerinde durulmaktadır. Palatal myoklonuslu 2 hastada timpanik membran hareketleri impedansimetrik olarak kaydedilmiş, tanı ve tedavi yöntemleri tartışılmıştır.

Recording Tympanic Membrane Displacement in Palatal Myoclonus

Ceryan K., Sütay S., Altunay C., Kırkım G.

Palatal myoclonus is an unusual condition characterized by rhythmic, involuntary contractions of palate muscles and secondary otologic symtoms. Its etiology is unclear, methods of treatment are of considerable debate. Tympanic membrane displacement in 2 patients with palatal myoclonus, is recorded by impedance audiometer; methods of diagnosis and treatment are discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(1)/33-35

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale