Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Palatal Myoklonusta Kulak Zarı Hareketinin Kaydedilmesi
 

Palatal Myoklonusta Kulak Zarı Hareketinin Kaydedilmesi

Ceryan K., Sütay S., Altunay C., Kırkım G.

Palatal myoklonus damak adalelerinin ritmik, istemsiz kasılmaları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan otoljik semptomlarla karakterize nadir görülen bir kilink antitedir. Etyolojisi açık değildir, tedavi yöntemleri tartışmalıdır. Tanıda klinik ve nörolojik muayenenin yanısıra impedansmetrik çalışmaların önemi üzerinde durulmaktadır. Palatal myoklonuslu 2 hastada timpanik membran hareketleri impedansimetrik olarak kaydedilmiş, tanı ve tedavi yöntemleri tartışılmıştır.

Recording Tympanic Membrane Displacement in Palatal Myoclonus

Ceryan K., Sütay S., Altunay C., Kırkım G.

Palatal myoclonus is an unusual condition characterized by rhythmic, involuntary contractions of palate muscles and secondary otologic symtoms. Its etiology is unclear, methods of treatment are of considerable debate. Tympanic membrane displacement in 2 patients with palatal myoclonus, is recorded by impedance audiometer; methods of diagnosis and treatment are discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(1)/33-35

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale