Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Absorbable Gelatin Sponge ve Homogreft Dura Materin Tavşan Kulağında Oluşturduğu Histopatolojik Değişiklikler
 

Absorbable Gelatin Sponge ve Homogreft Dura Materin Tavşan Kulağında Oluşturduğu Histopatolojik Değişiklikler

Dündar A., Aktaş D., Duru A.

Timpanoplastideki başarısızlıklarda çeşitli faktörler suçlanmaktadır. Timpanoplasitde kullanılan greftler ve protezler bu konuda üzerinde yoğun araştırmaların yapıldığı en önemli faktörlerdir. Greftler ve protezlerle ilgili postoperatif dönemde erken veya geç bazı problemlerin ortaya çıktığı bilinen bir gerçektir. Suçlanan diğer bir faktör de destek materyali olarak kullanılan absorbable gelatin sponge (AGS) olup günümüzde halen kullanılmaya devam edilmektedir. Bu çalışma 10 tavşan üzerinde yapıldı. Bu tavşanlardan iki tanesinde direkt olarak dış kulak yolu cildi, kulak zarı ve orta kulak mukozasından biyopsi alınarak histolojik incelenmesi yapıldı. Miringoplasti grişimi ile opere edilen beş tavşanda homolog duramater, diğer üç tavşanda ise sadece AGS kullanıldı. Bu tavşanlar altı ay sonra dekapite edilerek aynı bölgelerden yapılan biyopsilerin histopatolojik incelenmeleriyle saptanan histopatolojik değişikliklerden bir sonuç çıkarılmaya çalışıldı.

The Histopathologic Changes Formed in the Rabbit Ear by the Absorbable Gelatin Sponge and Homograft Dura Mater

Dündar A., Aktaş D., Duru A.

Several factors are blamed for the failures in tympanoplasty. The grafts and prothesis used in tympanoplasty are the most important factors blame for in this issue and presently intensive research has been going on in this subject. As is well known, in the postoperatif pediod some early or late problems related to graft and prothesis occur. Absorbable gelatine sponge (AGS), which is another factor blamed for is still the only support material that we cannot ignore. Ten rabbits were used in this study. From two of those rabbits, without performing any other operation, biopsies of the external auditory canal skin, tympanic membran and middle ear mucosa were taken and they were histologically examined. In five of the rabbits operated due to myringoplasty development homolog dura mater which had been prepared before the operation and in the other three rabbits AGS were used. Six months later, those rabbits were decapitated, biopsies were taken from the same regions mentioned above, histopathologic examination were performed and a conclusion was attempted to be drawn from the histopathological changes observed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(1)/46-49

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale