Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Riskli Grup Yenidoğanlarda İşitme Taraması Prensipleri:1990-1993 Cerrahpaşa Deneyimi
 

Riskli Grup Yenidoğanlarda İşitme Taraması Prensipleri:1990-1993 Cerrahpaşa Deneyimi

Şenocak F., Şenocak D., Keskin G., Perk Y., İlter Ö.

İşitme özürlü bireylerde erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon bu kişilerin toplumsal uyum yönünden karşılaşacakları soruların çözümü için mutlaka gereklidir. İşitme kaybı yönünden sağlıklı topluma göre daha yüksek risk taşıyan alt toplumların doğumu takiben belirlenip değerlendirilmeleri bu yöndeki ilk ve en önemli adımdır. Bu amaçla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan ve ASHA (American Speech, Language and Hearing Association) kriterlerine göre yüksek risk taşıyan bebeklerde Beyinsapt Odyometrisi ile (BSO) 1990 yılından beri işitme taraması uygulanmaktadır. Bildiri 1990-1993 yılları arasında değerlendirmeye alınan 74 bebeğe ait sonuçların irdelenmesini içermektedir. Değerlendirilen bebeklerden 4 tanesinde şiddetli işitme kaybı ortaya koyulmuş ve istatistiksel olarak anlam taşıyan tek risk kriteri olarak ailede çocukluk çağında işitme kaybının varlığı belirlenmiştir.

Hearing Screening of the High risk Neonate:1990-1993 Cerrahpaşa Experience

Şenocak F., Şenocak D., Keskin G., Perk Y., İlter Ö.

Early recognition and treatment/rehabilitation of the severly hearing impaired is a must to reduce the social and economical impact the problem will impose on the society and the individual. Screening of individuals with high risk criteria is an important initial step of this procedure. The following resport is an analysis of the Brainstem Audiomatry screening results of 74 Neonatal Intensive Care Unit graduates full filing the criteria described by the American Speech Language and Hearing Associaton (ASHA), 4 of 74 infants were shown to have severe hearing impairement, and a positive family history of early hearing loss was found to be the only significant risk criteria.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(1)/50-54

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale