Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Serebellopontin Köşe Tümörlerinin Tanısında Beyin Sapı Odyometrisinin Kullanımı
 

Serebellopontin Köşe Tümörlerinin Tanısında Beyin Sapı Odyometrisinin Kullanımı

Gürsel B., Saydam L., Özlüoğlu L.

Akustik sinir üzerine mekanik bası yapan tümörler sinir iletimini değişen derecelerde bloke eder ve gerek BAER dalgalarının latans karakterlerini değiştirir gerekse de dalga konfigürasyonlarını bozarlar. Buradan hareketle Hacettepe Tıp Fakültesi KBB ve Beyin Cerrahi klinklerinde takip ve tedavisi yapılan 7 hastanın BAER traseleri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar literatür bulgularıyla karşılaştırılarak testin tanıda oldukça duyarlı olduğu kanaatine varılmıştır.

The Use of Brain Stem Audiometric Responses in Diagnosis of Cerebellopontine Angle Tumors

Gürsel B., Saydam L., Özlüoğlu L.

The tumors which cause mechanical compression over the acoustic nerve block neural conduction in varying degress and changes the normal characteristics of BAER trases of this patients. In this article, we present the BAER findings of seven cases of cerebellopontine angle tumor which were diagnosed and treated at the Departments of Otolaryngology and Neurosurgery of Hacettepe Medical Faculty. We found this test very reliable and sensitive in diagnosing of this pathologies.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(2)/69-73

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale