Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Kronik Otitis Mediada Bakteriolojik İnceleme
 

Kronik Otitis Mediada Bakteriolojik İnceleme

Özkan Y., Güney S., Taşçıkar A., Çağlar Ş.

Kronik otitis mediada antibiyotik tedavisi, patolojik değişimlerin meydana gelişindeki kısır döngüyü kırması amacıyla kullanılır. Diğer bütün enfeksiyonlarda olduğu gibi doğru antiibiyotiğin seçilebilmesi için kültür ve antibiyogram burada da çok önemidir. 30 hastayla yaptığımız prospektif araştırmada, operasyon öncesi iki değişik yöntemle alınan kültürlerde üreyen bakteriler, operasyon sırasında antrumdan alınan patolojik doku kültürüyle karşılaştırıldı. Antrumdan alınan kültür sonucu esas alınarak kulak yolundaki akıntıdan sürüntü ve dış kulak yolu irrigasyon sıvısı kültürlerinin her ikisinin de güvenle antrumu yansıttıkları sonucuna varıldı. En sık üreyen bakteri Proteus cinsi bakteriler olarak bulundu.

Bactirologic in Chronic Otitis Media

Özkan Y., Güney S., Taşçıkar A., Çağlar Ş.

In chronic ototis media, antibiotic treatment is used for the purpose to brake the vicious circle on the genesis of pathological changes. As in all the other infections, culture and antibiotic sensitivity studies are important in choosing the correct antibiotic. In a prospective study with 30 patients, bacteria obtained by two different culturing techniques were compared with the bacteria obtained from the culture of he pathological tissue of the antrum. With the reference to antral culture it is concluded that, both smear and irrigation from the external ear canal are reliable techniques. Proteus species are found to be the most frequent prodicing bacteria.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(2)/79-81

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale