Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Nazal Sitolojik Değerlendirme
 

Nazal Sitolojik Değerlendirme

Çanakçıoğlu S., Yılmaz N.

Allerjik rinit tanısı konan 100 hastanın nasal sitolojik değerlendirilmesi yapıldı. Nasal sekresyon her 2 burun deliğinden ayrı ayrı alındı ve sonuçta aradaki fark istatistiksel olarak da anlamlı bulundu (p<0.05).

Evaluation of Nasal Cytology

Çanakçıoğlu S., Yılmaz N.

Nasal cytologic evaluation of 100 patient who have allergic rhinitis diagnosis were done, nasal secretion take from each nasal cavity separately. We found meaningful difference between for two material from statistical point of view (p<0.05).

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(2)/85-87

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale