Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Epidermoid Karsinom Hücre Kültürü Süpernatantinin Monosit Kemotaksisini Tümör Varlığına Bağlı İnhibisyonu
 

Epidermoid Karsinom Hücre Kültürü Süpernatantinin Monosit Kemotaksisini Tümör Varlığına Bağlı İnhibisyonu

Sözeri B., Güngör A., Yetgin S., Ustaçelebi Ş.

3 larenks epidermoid karsinomlu hastadan alınan epidermoid karsinom hücrelerinin hücre kültürü süpernatantları, 13 stage 1 ve 2 (TNM) baş-boyun epidermoid karsinomlu hastanın ve 7 kontrol vakasının monosit süspansiyonlarında kemotaksise etki yönünden araştırılmıştır. Çalışma in vitro modifiye Boyden-Chamber metodu ve standart kemoatratan % 2 Kazein kullanılarak yapılmış, hasta grubunda monosit random migrasyon ve kemotaksisi ortalamalarının eş zamanlı çalışılan kontrol grubu değerlerine göre azaldığı tespit edilmiştir (p<0.05). Ölçümde "leading front" metodu kullanılmıştır. Süpernatant varlığında her iki grupta random migrasyonun artıp kemotaksisin azaldığı görülmüştür (p<0.05). Hasta grubunda azalmış olan monosit kemotaksisinin süpernatanat varlığında daha da azalmasının (p<0.05), ileri evre tümör varlığında artan inhibitör etkiye model teşhil edebileceği düşünülmüştür. Süpernatantın, özellikle kontrol grubunda kemokasis inhibisyounua sebep olması, süpernatantta tümör kaynaklı kemotaksis inhibitörü(leri) varlığına işaret etmektedir.

Epidermoid Carcinoma Cell Culture Supernatant’s Inhibition of Monocyte Chemotaxis: Evidence For A Tumor-Mediated Effect

Sözeri B., Güngör A., Yetgin S., Ustaçelebi Ş.

Epidermoid carcinoma cell culture supernatants obtained from 3 laryngeal epidermoid carcinoma patients were tested in the monocyte suspensions of 13 satege I and II (TNM) head and neck epidermoid carcinoma patients and 7 healthy controls for its chemotactic inhibitor activity in vitro with a modified Boyden-Chamber method. Using 2% casein as the chemoattractant, mean values of monocyte chemotaxis and random migration was found to be decreased in the patients’ group compared to the controls’ in a simultaneous assay recorded by the "leading front" method (p<0.05). Simultaneous experiments performed with the supernatant revealed a nearly doublefold increase in random migration and depressed chemotaxis in both groups (p<0.05).The supernatant caused a further depression in the chemotaxis of the patients’ already disabled monocytes which is thought to be representative for advanced stage tumors (p<0.05). The depression of monocyte chemotaxis especially in the control group implies the presence of tumor deived chemotactic inhibitor (s) for monocytes in the supernatant.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(2)/100-104

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale