Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Baş-Boyun Bölgesinden Kaynaklanan Adenoid Kistik Karsinomda Radyoterapi
 

Baş-Boyun Bölgesinden Kaynaklanan Adenoid Kistik Karsinomda Radyoterapi

Uzel Ö., Turkan S., Okkan S., Şenses K.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında baş-boyun bölgesinden kaynaklanan adenoid kistik karsinom tanısı ile görülen 42 olgu incelenmiştir. Bunlardan 32’si tedavi sonuçları ve sağkalım açısından değerlendirilmiştir. Olguların 24’üne postoperatif radyoterapi uygulanmıştır. Tüm olguların 10-yıl sağkalım oranı % 27.4’tür. Postoperatif radyoterapi ile tedavi edilen olgularda 5-yıl sağkalım, hastalıksız sağ kalım ve lokal kontrol oranları sırasıyla % 77.4, % 41.8 ve % 51.6’dır.

Radiotherapy for Adenoid Cystic Carcinoma Arising From Head and Neck Region

Uzel Ö., Turkan S., Okkan S., Şenses K.

42 patients with adenoid cystic carcinoma arising from head and neck region were seen in the department of Radiation Oncology of Cerrahpaşa Faculty of Medicine. 32 patients were available for treatment results and survival. 24 of those received postoperative irradiation. The 10-year survival for all patients was 27.4 %. 5-year survival, disease free survival and local control rates were 77.4 %, 41.8 % and 51.6 % respectively.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(2)/105-108

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale