Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Bir Olgu Nedeniyle Malign MikstTümörlere Bakış
 

Bir Olgu Nedeniyle Malign MikstTümörlere Bakış

Dulundu H., Cömert F.

Malign Mikst Tümör saptanan 36 yaşındaki bir hasta nedeniyle bu konudaki literatür gözden geçirilmiştir.

Review of Management of the Mixed Tumours: A Case Report

Dulundu H., Cömert F.

In this paper is presented a malign mixed tumor of a 36 year old, woman patient and the literature concerning this subject is reviewed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(2)/109-111

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale