Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Larinks Schwannomu: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
 

Larinks Schwannomu: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Gürsel B., Yılmaz T., Ayhan A., Ertoy D.

Schwannom, larinkste nadir görülen benign tümördür. Literatürde 1980 yılına kadar 101 larinks schwannomu olgusu bildirilmiştir. Bu yazıda yeni bir olgu sunulmuş ve literatür bigileri ışığında tartışılmıştır.

Laryngeal Schwannoma: A Case Report and Review of the Literature

Gürsel B., Yılmaz T., Ayhan A., Ertoy D.

Schwannomas are benign tumors that are rarely seen in the larynx. 101 cases were reported in the literature until 1980. A new case of laryngeal schwannoma is reported and discussed in the view of the literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(2)/112-113

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale