Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Sağlıklı Gönülüler ve Kronik Acı Biber Tüketicilerinde Kapsaisinin Oluşturduğu Oral Duyu ve Salivasyon
 

Sağlıklı Gönülüler ve Kronik Acı Biber Tüketicilerinde Kapsaisinin Oluşturduğu Oral Duyu ve Salivasyon

Cingi E., Cingi C., Cingi M.İ.

Bu çalışmada subtance P (SP) immünoaktif nöronların dağılımını göstermek amacıyla, dilin ön ve arka bölümüne uygulanan kapsaisin (CP), sitrik asit ve nikotinin duyu ve salivasyonu etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya 20 sağlıklı gönüllü ve hemen hemen hergün acı biber tüketen 20 kişi dahil edilmiştir. Maddelerin uygulanmasından sonra subjektif duyular sorulmuş, submandibuler, sublingual ve parotid sekresyonlar ölçülmüştür. Dilin ucuna CAP (30 mM) uygulanmasının belirgin bir yanma hissi ve salgılama oluşturmasına rağmen, dil kökünde aynı etkiler görülmemiştir. Bu duyuyu ve salgı acı biber tüketicilerinde belirgin şekilde az olmuştur. Metil skopolamin ön uygulaması ile CAP’in oluşturduğu salivasyon cevabı azaltılabilirken, sitrik asit ve nikotin cevaplarının daha dirençli olduğu saptanmıştır. Sonuçta vardığımız kanaatimiz: 1. İnsan dilinin CAP’e hassasiyetinin ön bölgede sınırlı olduğu, 2. CAP’in oluşturduğu tükrük sekresyonunun temelde parasempotik refleks mekanizması ile gerçekleştiği, 3. Kronik acı biber tüketicilerinde subtance P immuno aktif nöronlarının dejenere olduğudur.

Capsaicin Induced Oral Sensation and Salivation in Healthy Volunteers and Chronic Hot Pepper Consumers

Cingi E., Cingi C., Cingi M.İ.

The effects of capsaicin (CAP), citric acid and nicotine applied to the apex or radix of the tongue, on taste sensation and salivation were investigated in order to clarify the distribution of substanace PK (SP) immunoreactive neurons. 10 healthy volunteers and 20 chronic hot pepper consumers that are amost daily exposed to hot pepper took part in the study. The subjective sensations after the application of substances were noted and the salivation from submandibular-sublingual and parotid glands quantified. Although application of CAP= (30 mM) to the apex of the tongue caused a reproducible burning sensation and salivation, application to the radix did not. The sensation and salivation was significantly lower in chronic hot pepper consumers. The salivation response to CAP was reduced by methyl scopolamine pretreatment but citric acid and nicotine induced responses are comparetively more resistant. Finaly it was concluded that: 1- The sensitivity to CAP of human tongue is restricted to the apex portion, 2- CAP induced salivary secretion seems mainly to be mediated via parasympathetic reflex mechanisms, 3- The substance P immuno reactive neurons seems to be degenerated in chronic hot pepper consumers.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(2)/119-121

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale