Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » 360° Kanalplastili Timpanoplasti (Fisch Tekniği)
 

360° Kanalplastili Timpanoplasti (Fisch Tekniği)

Kayhan V., Savaş İ., Delioğlu K., Uluğ T.

Kanalplasti, kulak cerrahisinde iyi bilinen bir teknik olmasına karşın, timpanoplasitde nadir olarak kullanılmaktadır. Fisch'in tekniği ise timpanoplastilerde sistematik kanalplasti uygulanmasını öngörmektedir. Teknik, mikroskobun tek görüş sahası ile bütün timpanik sulkusu görene kadar kemik dışkulak yolunun genişletilmesini gerektirmektedir. Bu sırada kanalın çıplak olarak ortaya konulması ise flap sayesinde sağlanmaktadır; 1. İnferior based meatal flap, 2. Tympanomeatal flap. Bu çalışmada 360° kanalplastili timpanoplasti uygulanmış 5 vaka sunulmuş ve operasyon tekniği anlatılarak tartışılmıştır.

Tympanoplasty Using the 360° Canalplasty (Fisch's Tenhinique)

Kayhan V., Savaş İ., Delioğlu K., Uluğ T.

Although canalplasty is a well known procedure in ear surgery, it is only sometimes used in tympanoplasty cases, where ear canal is curved with a narrow anterior tympanomeatal angle. Fisch's technique consists of an anterior based periosteal flap, an inferior based meatal flap, a tympanomeatal flap and systmatic canalplasty, the technique requires enlarging the bony external canal to the point where the entire tympanic sulcus can be viewed with one position of the microscope. We ara presenting five cases. All of them are operated with the same technique; tympanoplasty with canalplasty. In 2 cases additional procedures are used. Case reports and operation techniques are given, advantages and diasdvantages are discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(3)/132-135

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale