Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Erişkinlerde Efüzyonlu Otitis Media ve Adenoidektomi
 

Erişkinlerde Efüzyonlu Otitis Media ve Adenoidektomi

Kabakkaya Y., Gökçe G., Doğan M.

Çocukluk döneminde sık karşılaşılan efüzyonlu otitis medianın etyopatogenezi henüz açıklık kazanmamıştır. Adenoid dokusunun orta kulak efüzyonu oluşmasındaki yeri ve hangi mekanizma ile efüzyona sebep olduğu da yine tartışmalıdır. Çocuklarda maksimumum hiperplaziye ulaşan adenoid dokusunun zamanla gerilediği ve erişkinlerde kaybolduğu bilinmektedir. Bu sebeple 1988 ve 1993 yılları arasında izlenen 68 erişkin efüzyonlu otitis media vakası retrospektif olarak incelendi. Bu vakaların adenoid dokusu ile ilgisi literatürle karşılaştırılarak gözden geçirildi.

Otitis Media with Effusion and Adenoidectomy in Adults

Kabakkaya Y., Gökçe G., Doğan M.

It is not clear the etiopathogenisis of the otitis media with effusion which was frequently seen in childhood. The role of the adenoid tissue in formation of the middle ear effusion and the mechanism of it is indistinct. It has been known that hyperplastic adenoid tissue that reached the maximum volume in chidhood was regressed by time and disappear in adults. We analysed retrospectively 60 OME cases between 1988-1993 and investigated with the relationship of adenoid tissue in the previous literatüre.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(3)/140-142

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale