Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Kokleovestibüler Nörinitisin Görüntülemesi
 

Kokleovestibüler Nörinitisin Görüntülemesi

Yetişer S., Hirsch B.

Nöro-otolojik muayenenin amacı ayırıcı tanıyı sağlamaktır. Tanıda ilk soru, özellikle bilinmeyen bir kokleovestibüler orijinde semptomları olan hastada vestibüler sistem patolojisinin ve onun çevresel yapılarla ilişkisinin görüntüleme olasılığını inceler. Ani başlangıçlı vertigo sık bir problemdir ve nörosensorial işitme kaybı varlığında ilk tanı gözden kaçabilir. Bu raporda özellikle, eskiden işitme kaybının bu sendromla hiçbir bağlantısı olmadığına inanılan vestibüler nörinisitte MRI gibi daha gelişmiş bir nöral görüntüleme metodunun gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 45 yaşında bir erkek hastada başlangıçta reversibl bir işitme kaybı ve ani dengesizliğin olduğu bir vaka sunulmaktadır. Belirgin olarak periferik orijinde bir akut vestibüler patolojide pozitif MRI bulgusunun olduğu ilk vakadır.

Imaging of Cochleovestibular Neuronitis

Yetişer S., Hirsch B.

The objective of neuro-otological examination is to establish the differential diagnosis. The first question in diagnostic procedure concerns the possibility of visualizing the vestibular system pathology and its relations to the surrounding structures, particularly in patients whose symptomotology are of unknown origin. Acute onset of vertigo is a common problem and in the presence of neurosensorial hearing loss, the initial diagnosis may be missed. It has been concluded in this report that a more sophisticated method of neural screening such as MRI is necessary, especially in vestiblar neurinitis which was believed earlier that the hearing impairment could not have any connection with this syndrome. A case of vertigo with sudden attack of disequilibrium and reversible hearing loss at initial stage of disease in a 45 year-old man is presented in this report. It is the first data presented here that is available on positive MRI finding in acute vestibular disease which is evidently peripheral origin.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(3)/143-146

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale