Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Kahramanmaraş Sağırlar Okulu'nda Okuyan Çocuklarda İşitme Kaybı Nedenleri
 

Kahramanmaraş Sağırlar Okulu'nda Okuyan Çocuklarda İşitme Kaybı Nedenleri

Kılıç M.A.

Bu çalışmada, Kahramanmaraş Sağırlar Okulu'nda eğitim gören 65 öğrenci işitme kaybı nedenlerini ortaya çıkarmak üzere incelendi. Vakaların % 23.1'inde neden bilinmiyordu. Herediter faktörler vakalrın % 38.5'inden, menenjit % 21.6'sindan, yenidoğan sarılığı % 4.6'sından, ototoksisite % 4.6'sından, zor doğum % 3.1'inden ve diğer nedenler % 4.5'inden sorumlu idi. Çocukların hiçbirinde konjenital rubella bulgusu saptanmadı. Akraba evliliği, herediter etyolojiye sahip olanlarda % 40.0, nonherediter olanlarda ise % 32. 5 idi. Sonuç olarak, işitme kaybı nedenlerinin bilinmesinin önleyici tedbirlerin alınmasında önemli olduğu vurgulandı.

Causes of Hearing Loss in Chidren at the School for the Deaf in Kahramanmaraş

Kılıç M.A.

In this study, a number of 65 chidren attending to The School for the Deaf in Kahramanmaraş were examined in order to assess the etiology of the hearing loss. In 23.1 % of cases, the cause was unknown. Hereditary factors were responsible for 38.5 % of cases, meningitis for 21.6 %, ototoxiciy for 4.6 %, birth anoxia for 3.1 % and others for 4.5 %. As a causative factor, cangenital rubella was idenitified in no cases. Cansanguinity marriage was 40.0 % in the hereditary etiology group, and 32.5 % in the nonhereditary group. As a conclusion, it is stressed that, knowledge of the causes of hearing loss important in taking pereventive measures.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(3)/154-156

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale