Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Geniş Kavite Radikal Mastoidektomi ve Obliterasyon
 

Geniş Kavite Radikal Mastoidektomi ve Obliterasyon

Kayhan V., Savaş İ., Uluğ T.

Bu çalışmada geniş kavite radikal mastoidektomi ve beraberinde obliterasyon uygulanmış, 3 vaka sunulmuştur. Cerrahi teknik 1. Middle kranial fossa dura ve sinus sigmodeus'un ortaya konması, 2. Erişilebilen bütün hücrelerin egzanterasyonu, 3. Kavitenin eksteriorizasyonu, 4. Kanalplasti, 5. Meatoplasi, 6. İnferiorbased muskuloperiostal flaple kavitenin obliterasyonu aşamalarıdan oluşmaktadır. Bu teknikle radikal mastoidektomi cerrahisi sonrasında grülen, 1. Egzantere hücrelerdeki süpürasyonu, 2. Mekanik engellerle atılmayan "debrisk"e bağlı persistant veya intermittant akıntı oluşumunu ve revizyon riskin önlemek mümkündür.

Extensive Cavity Radical Mastoidectomy and Obliteration

Kayhan V., Savaş İ., Uluğ T.

The cause of failure of mastoid surgery to achieve a dry and disease free ear include persistent suppurative process in unexanterated cells of the mastoid and middle ear, and mechanical factors in the form of a high facial ridge and meatal or canal stenosis which caused retention of debris within the mastoid cavity. Here we are presenting 3 cases with extensive cavity radical mastoidectomy and obliteration.The surgical procedure includes, 1. Skeletonization of the middle carnial fossa dura, sinus sigmoideus, 2. Exanteration of all pneumatic cells, 3. Exteriorization of the cavity, 4. Canalplasty, 5. Meatoplasty by removal of a crescent of conchal cartilage, 6. Obliteration of the mastoid cavity using an inferiorly based muculoperiostal flap.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(3)/157-159

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale