Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Sürekli Allerjik Rinit'te Disodyum Kromoglikat
 

Sürekli Allerjik Rinit'te Disodyum Kromoglikat

Çanakçıoğlu S.

DSCG'yi 40 hastada 8 ay süre ile kullandık. Klinik semptom ve muayene bulgularındaki iyileşmeyi anlamlı bulduk (p<0.001). Cilt testleri cevabındaki azalmada histamin cevabındaki değişme ile uyumlu idi (p<0.05). Klinik iyileşme ve cilt testleri sonuçları arasında fark bulunamadı.

Disodium Cromoglycate in Perennial Allergic Rhinitis

Çanakçıoğlu S.

40 patients were treated with DSCG for 8 months. The clinical symptoms and examinations scores were found significant decreasis (p<0.001). We found as the same response between the skin test and histamin results (p<0.05). Clinical treatment scores was according with skin test.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(3)/160-162

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale