Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1994 » Değişik Şeyir Gösteren Vena Facialis
 

Değişik Şeyir Gösteren Vena Facialis

Kopuz C., Cumhur M., İlgi S., Yavuz S., Uzun A., Tetik S.

50 yetişkin kadavranın öğrenci eğitimi amacıyla diseksiyon çalışmaları esnasında 45 yaşındaki bir erkek kadavrada sağ yüzde v.facialis'in, normalden daha yüksek seviyede, parotis bezi içersinde v.retromandibularis'e drene olduğu tesbit edildi. Bu anomali, radyolojik olarak da teyit edildi.

Facial Vein with Unusual Coursing

Kopuz C., Cumhur M., İlgi S., Yavuz S., Uzun A., Tetik S.

During dissections of 50 adult for educational purposes, we found out that in a 45 year-old male cadaver right facial vein joined the retromandibular vein in the parotid gland at a higher level. This anomaly has also been investigated radiologically.

Türk Otolarengoloji Arşivi 32(3)/163-165

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale